Nombre d'empreses

17

Tipologia de les empreses

99%

capital local

1%

capital estranger

Activitats de les empreses
Tipologia de les empreses
Tipus de contracte
Tipus de contracte.png
Nombre de treballadors

238

Perspectiva de creixement

47%

créixer

53%

mantenir / decréixer

Sexe

40%

dones

60%

homes

Edat mitjana de les empreses
edat_mitjana_empreses.png
Demografia dels treballadors
demografia_treballadors.png
Formació dels treballadors
formacio_treballadors.png

Nombres actulitzats a maig 2018