top of page

Nombre d'empreses

17

Tipologia de les empreses

99%

capital local

1%

capital estranger

Tipus de contractes laborals

59%

Fixes

32%

Autònoms

9%

Temporals

Nombre de treballadors

238

Perspectiva de creixement

47%

créixer

41%

mantenir

decréixer

12%

Sexe

40%

60%

dones

homes

Demografia dels treballadors

Edat mitjana de les empreses
Demografia Anys treballadors
Tipologia de les empreses
Gráfica Tipo Empresa
Edat de les empreses a Palo Alto
Activitats de les empreses
Actividades de las empresas

Nombres exercici 2020

bottom of page