Nombre d'empreses

17

Tipologia de les empreses

99%

capital local

1%

capital estranger

Tipus de contractes laborals

59%

Fixes

32%

Autònoms

9%

Temporals

Demografia dels treballadors
Demografia_Anys_treballadors_CAT.png
Tipologia de les empreses
Grafic_Tipos_Emp.jpg
Nombre de treballadors

238

Perspectiva de creixement

47%

créixer

41%

mantenir

decréixer

12%

Sexe

40%

60%

dones

homes

Edat mitjana de les empreses
Anys_Empresa_CAT.png
Activitats de les empreses
Tipos_CAT.png

Nombres exercici 2020