top of page

Nombre d'empreses

16

Tipologia de les empreses

94%

6%

capital local

capital estranger

Tipus de contractes laborals

81%

Fixes

12%

Autònoms

6%

Temporals

Nombre de treballadors

255

Perspectiva de creixement

38%

63%

créixer

mantenir

Sexe

40%

60%

dones

homes

Demografia dels treballadors

Demografia dels treballadors

Tipologia de les empreses

Tipologia Empreses

Edat mitjana de les empreses

Edat mitjana de les empreses

Activitats de les empreses

Activitats de les empreses

Nombres exercici 2021

bottom of page