top of page

Nombre d'empreses

16

Tipologia de les empreses

94%

6%

capital local

capital estranger

Tipus de contractes laborals

81%

Fixes

12%

Autònoms

6%

Temporals

Demografia dels treballadors

Demografia dels treballadors

Tipologia de les empreses

Tipologia Empreses

Nombre de treballadors

255

Perspectiva de creixement

38%

63%

créixer

mantenir

Sexe

40%

60%

dones

homes

Edat mitjana de les empreses

Edat mitjana de les empreses

Activitats de les empreses

Activitats de les empreses

Nombres exercici 2021

bottom of page