Nombre d'empreses

16

Tipologia de les empreses

94%

6%

capital local

capital estranger

Tipus de contractes laborals

81%

Fixes

12%

Autònoms

6%

Temporals

Demografia dels treballadors
demo_anys_treb.jpg
Tipologia de les empreses
quesito_cat.jpg
Nombre de treballadors

255

Perspectiva de creixement

38%

63%

créixer

mantenir

Sexe

40%

60%

dones

homes

Edat mitjana de les empreses
edat_mitjana_empreses.jpg
Activitats de les empreses
Tipos_CAT.png

Nombres exercici 2021