top of page

La Fundació Privada Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto es va constituir el novembre de 1997 amb els següents objectius: la promoció i gestió d'activitats culturals i artístiques; la pròpia promoció de Palo Alto mitjançant visites programades d'entitats educatives i d'altres tipus, nacionals i internacionals; la cessió d'espais per a exposicions, la creació d'un fons cultural i la rehabilitació dels edificis del conjunt fabril.

 

En l’actualitat la fundació la formen el president, el vicepresident i vuit vocals, la direcció amb funcions executives i un equip de sis persones, que s'encarreguen de la gestió operativa i el manteniment de l'espai. 

Palo Alto Barcelona

ORIGEN / REALITAT / FUTUR

Desgarrega't la Presentació

Palo Alto Barcelona

bottom of page