top of page

Sostenibilitat

La naturalesa i el medi ambient no són una font inesgotable de recursos, i per això és necessària la seva protecció i un ús racional.

 

Fundació Palo Alto i les persones que la formen, busquen satisfer les necessitats actuals, sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves, garantint l'equilibri entre creixement econòmic, cura de l'entorn i benestar social.

 

En la recerca d'un desenvolupament sostenible i social, des de la Fundació Palo Alto es realitzen accions i/o activitats pròpies que ho afavoreixin, però també col·labora amb projectes o accions sostenibles en benefici de les persones, treballant tant amb les empreses internes que formen part de Palo Alto Barcelona, com amb empreses externes i entitats, que l'ajuden a intentar assolir aquest propòsit.

 

Biodiversitat

Residus

ODS

bottom of page