top of page

Smart Citizen Kit

Mitjançant els sensors Smart Citizen Kit instal·lats a Palo Alto Barcelona, s'estudien els nivells de soroll, material particulat (PM) i de CO2 en l'aire, així com els beneficis que aquests indicadors aporten a la ciutadania i a la vegetació en l'espai. Smart Citizen Kit és un projecte que neix el 2012 a Fab Lab Barcelona, part de l'IAAC - Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, en l'actualitat amb més de 2.000 sensors repartits arreu del món.

 

Palo Alto Barcelona és un pulmó verd de la ciutat, una referència de biodiversitat per les més de 200 espècies vegetals que disposa i l'únic enclavament industrial històric de 8.826 m2, que, gràcies a la conservació del seu patrimoni, encara disposa de les muralles que l'aïllen del trànsit de vehicles.

 

Fundació Palo Alto gestora de l'espai, col·labora amb projectes, productes o accions sostenibles en benefici de les persones, treballant amb empreses internes i externes i institucions, com és el cas de la nova col·laboració amb Fab Lab Barcelona.

 

Quins són els índexs de contaminació de l'aire al voltant de Palo Alto Barcelona? i de contaminació acústica? i d'humitat de l'aire?

 

Fundació Palo Alto i Fab Lab Barcelona han creat una col·laboració per donar resposta a aquestes preguntes, donar-les a conèixer, compartir i comparar a l'instant amb altres llocs del món en temps real.

 

El mapa de soroll de la ciutat de Barcelona constata que el 57% de la població està sotmesa a nivells de sorolls de trànsit iguals o superiors als que l'OMS considera negatius per a la salut i que a causa del soroll, més de 210.000 persones pateixen afectació emocional, psicològica o social greu, més de 60.000 persones tenen un trastorn greu de la son i al voltant del 3% de les morts anuals per malalties cardiovasculars són atribuïbles a aquesta causa. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona reduir la contaminació acústica millora la salut.

 

Amb els sensors "Smart Citizen Kit" de hardware i software lliures (free and open source) s'estudiaran els nivells de soroll, el material particulat (PM) i de CO2 en l'aire, així com els beneficis que aquests indicadors aporten a la ciutadania i a la vegetació a Palo Alto Barcelona. El "Smart Citizen Kit" té la seva electrònica basada en el projecte Arduino  (wikipedia.org/wiki/Arduino) que està equipada amb sensors de: qualitat d'aire, temperatura, so, humitat i quantitat de llum. Les plaques s'alimenten d'un panell solar i disposen de WiFi que permet pujar les dades dels sensors en temps real a la plataforma "Smart Citizen".

 

El projecte Smart Citizen es basa que l'entesa de l'entorn per part dels ciutadans, mitjançant l'ús d'eines de hardware i software lliures per a la captura de dades, connecta persones amb el seu entorn i la seva ciutat per empoderar i crear relacions més justes entre recursos, tecnologia, comunitats, serveis i esdeveniments a l'entorn urbà.

 

Gràcies als sensors instal·lats a Palo Alto Barcelona, ​​es pujaran dades de l'espai a la web i d'aquesta manera es podran visualitzar i comparar valors, com ara la contaminació de l'aire o sonora del lloc.

 

L'objectiu de la col·laboració entre Fab Lab Barcelona i Fundació Palo Alto a més de la publicació periòdica dels resultats, mostrant i compartint les dades obtingudes mitjançant les seves xarxes socials i suports en línia, estableix en la seva col·laboració la intenció de donar a conèixer els resultats i informar "in situ" amb visites periòdiques de centres docents i persones interessades en el projecte, i en l'ús d'eines digitals per a la transformació de la ciutat per part dels ciutadans (sensors, plataformes de codi obert o tècniques de fabricació digital com la impressió 3D).

Consulta els sensors online

Consulta informe 

bottom of page