top of page

Finalitat de la Fundació

La gestió de l'activitat sense ànim de lucre del Centre Palo Alto, així com la promoció i gestió d'activitats de producció cultural i artística en el mateix.

La rehabilitació i adequació dels edificis i dels espais que constitueixen Centre Palo Alto.

bottom of page