top of page

Nombre d'empreses

15

Nombre de treballadors

273

Tipologia de les empreses

93%

capital local

7%

capital estranger

Tipus de contractes laborals

67%

Fixes

33%

Autònoms

Perspectiva de creixement

53%

47%

créixer

mantenir

Sexe

43%

57%

dones

homes

Demografia dels treballadors

Demografia dels treballadors

Tipologia de les empreses

Tipologia de les empreses

Edat mitjana de les empreses

Edat mitjana de les empreses

Activitats de les empreses

Activitats de les empreses

Nombres exercici 2022

bottom of page